Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS PROVINSI JAMBI
Jalan  Jenderal Sudirman No. 117  Telp. 26072
KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPRI JAMBI
Nomor : KEP-08/K-X/DPP/2006
TENTANG
PENGUKUHAN KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PENGURUS KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2006-2011
DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPRI JAMBI
 
 
Menimbang
:
bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengurus Cabang KORPRI KAbupaten Tanjung Jabung Barat Nomor :
 
03/KORPRI/TJB.B/X/2006 tanggal 4 Oktober 2006 tentang Usulan Nama-nama Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2006-2011, maka untuk kelancaran tugas-tugas kepengurusan perlu dibentuk Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Tanjung Jabung Barat.
 
Mengingat
:
1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tanggal 29 Nopember 1971 tentang Korp Pegawai Republik
  Indonesia.
 
2.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KEP/M.PAN/2003 tanggal 18 September 2003 tentang
  Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagi PNS yang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
 
3.
Kepuutusan Musyawarah Nasional VI KORPRI Nomor : KEP-05/MUNAS/2004 tanggal 30 November 2004 tentang
  Perubahan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI.
 
4.
Anggaran Dasar KORPRI Pasal 24 ayat (1) tentang Susunan Dewan Pengurus Kabupaten/Kota.
 
5.
a.
Keputusan Dewan Pengurus Nasionall KORPRI Nomor : Kep-21/KU/DPN/IV/2005 tanggal 29 April 2005 tentang
      Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pengurus KORPRI di setiap tingkatan.
 
b.
Keputusan Dewan Pengurus Nasional KORPRI Nomor : Kep-22/KU/DPN/IV/2005 tanggal 29 April 2005 tentang
      Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Pengurus KORPRI di setiap tingkatan.
 
 
 
MEMUTUSKAN
 
Menetapkan
:
Keputusan Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Jambi tentang Pengukuhan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Kabupaten
  KORPRI Tanjung Jabung Barat.
       
Pertama
:
Memberhentikan dengan hormat Saudara-saudara :
  1. H.M. Yamin, SH : Ketua
  2. H.M.Thamsir, SH : Wakil Ketua
  3. Drs. Hendrifa : Wakil ketua
  4. Rustam Effendi, BA : Sekretaris
  5. R. Gatot Suwarso, SH : Wakil Sekretaris
  6. Drs.M. Rais Dahlis : Bendahara
  7. Husin Tanjung, S.Ag : Anggota
  8. Drs.M. Yusuf Anwar : Anggota
  9. Drs. Husni Thamrin : Anggota
  10. Merialdi, SE : Anggota
  11. Saefuddin, SE   : Anggota
  12. Drs. Kaspul Anwar : Anggota
  13. Suhardiman   : Anggota
   
  Dengan ucapan terma kasih atas segala jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama memangku jabatan tersebut.
 
Kedua
:
Mengangkat Saudara-saudara nama dan jabatnnya tercantum pada Komposisi dan Personalian dalam Lajur 2 dan 3 lampiran
  keputusan ini sebagai Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Tanjung Jabung Barat Periode Tahun 2006-2011.
   
Ketiga
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
  diadakan pembetulan.
   
  SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
  sebagaimana mestinya.
   
    Ditetapkan di    : Jambi
    Pada Tanggal   : 12-10-2006
   
  DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPRI JAMBI
           
           
           
 

 
 
   
 
    LAMPIRAN Keputusan Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Jambi
    Nomor     : KEP-08/K-X?DPP/2006
    Tanggal   : 12 Oktober 2006
 
 
KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PENGURUS KABUPATEN KORPRI TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE TAHUN 2006-2011
 
 
NO N A M A Jabatan Dalam Dewan Pengurus Kabupaten
KORPRI Tanjab Barat
1 2 3
1. H. M. Thamsir Busra, SH,MM Ketua
2. R. Gatot Suwarso, SH, MM Wakil Ketua I, Bidang Organisasi dan Kelembagaan, Informasi dan Komunikasi serta SDM dan Litbang.
3. Rustam Effendi, BA Wakil Ketua II, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pelayanan Masyarakat dan Kerihanian.
4. Ir. Zulkifli Sekretaris
5. Suhardiman, SH Wakil Sekretaris
6. Deky Subianda, S.Sos Bendahara
7. Drs. Ambok Tuo, MM Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan
8. Ir. H. Zabur Rustam Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi
9. Amirul Mu'minin, SE Ketua Bidang Sumber Daya Manusia dan Litbang
10.

- Nur Setyo Budi, S.Sos

- Ir. Hj. Rahimah Oesman

Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan

11. Drg. Khairin Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat
12. - Drs. Syahruddin Awang

- Drs. M. Hasby Assidiqi

Ketua Bidang Kerohanian
13. - Ir. H. Andi Ahmad nuzul

- Mainiarni Indriani, SE

Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan
14. Drs. Juhardin Ketua Bidang Olahraga dan Seni Budaya
15. Saefuddin, SH Ketua Bidang Konsultasi dan Perlindungan Hukum
DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPRI JAMBI